เครือข่ายของเรา

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
งานบริหารบุคคล
งานิติการ
ส่วนการคลัง
ส่วนงานพัสดุ
รวมลิงค์ต่างๆ
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะทั่วไปและประวัติความเป็นมาของพื้นที่เทศบาลตำบลสองชั้น
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ประชากร และหมู่บ้าน
การบริการพื้นฐาน
กระบวนการบริหารงานบุคคล
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
บัญชีโครงการพัฒนา
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างองค์กร
สำนักปลัด
เทศบัญญัติต่าง ๆ
รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540
แผนยุทธศาสตร์
รายงานแผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพฯ(LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลังความรู้ HR
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัตงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลสองชั้น
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจอบภายใน
รายงานการกำกับติดตาม
รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
คู่มือประชาชน
งานบริหารบุคคล
ติดต่อสอบถามงานบริหารงานบุคคล
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
คู่มือความรู้
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานท้องถิ่น
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คำสั่งต่างๆ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ประมวลคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการฝ่ายสภาท้องถิ่น
ประมวลคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเทศบาล
ประมวลคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการฝ่ายการเมือง
การขับเคลื่อนจริยธรรม
งานิติการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
No Gift Policy
ส่วนการคลัง
งบแสดงผลดำเนินการรายไตรมาส
รายงานการจัดทำงบประจำปี
งานพัสดุ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
งานจัดเก็บรายได้
แผนการใช้จ่ายเงินรวม
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
ส่วนงานพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รวมลิงค์ต่างๆ
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA ประจำปี 2564
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมส่งเสริมการปกครอง
ชมรมคนเทศบาล
ชมรมนิติกร
เพจเทศบาลตำบลสองชั้น
อำนาจหน้าที่ของ เทศบาล
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ เทศบาล
เทศบาล คืออะไร ?
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยสุรนารี
กองคลังมหาดไทย
ข้อมูล ข่าวสาร ทต.สองชั้น
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสองชั้น
รายงานการประชุมสภา
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 18 มิถุนายน 2567
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลสองชั้น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 39 คน
หมายเลข IP 3.236.143.154
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,169,335

รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
กิจการสภา
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
เทศบาลตำบลสองชั้น
ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
Tel : 044-180200   Fax : 044-180201
Email : songchantambon@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.