เครือข่ายของเรา

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
งานบริหารบุคคล
งานิติการ
ส่วนการคลัง
ส่วนงานพัสดุ
รวมลิงค์ต่างๆ
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานท้องถิ่น 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานท้องถิ่น
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานท้องถิ่น  
     4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดอ่าน
     4804 เจ้าพนักงานเทศกิจเปิดอ่าน
     4803 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนเปิดอ่าน
     4802 เจ้าพนักงานห้องสมุดเปิดอ่าน
     4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนเปิดอ่าน
     4709 นายช่างภาพเปิดอ่าน
     4708 นายช่างศิลป์เปิดอ่าน
     4707 เจ้าพนักงานการประปาเปิดอ่าน
     4706 นายช่างไฟฟ้าเปิดอ่าน
     4705 นายช่างเครื่องกลเปิดอ่าน
     4704 นายช่างผังเมืองเปิดอ่าน
     4703 นายช่างสำรวจเปิดอ่าน
     4702 นายช่างเขียนแบบเปิดอ่าน
     4701 นายช่างโยธาเปิดอ่าน
     4610 สัตวแพทย์เปิดอ่าน
     4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขเปิดอ่าน
     4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมเปิดอ่าน
     4607 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดอ่าน
     4606 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์เปิดอ่าน
     4605 โภชนาการเปิดอ่าน
     4604 เจ้าพนักงานสุขาภิบาลเปิดอ่าน
     4603 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟูเปิดอ่าน
     4602 พยาบาลเทคนิคเปิดอ่าน
     4601 เจ้าพนักงานสาธารณสุขเปิดอ่าน
     4501 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์เปิดอ่าน
     4404 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะเปิดอ่าน
     4403 เจ้าพนักงานสัตวบาลเปิดอ่าน
     4402 เจ้าพนักงานประมงเปิดอ่าน
     4401 เจ้าพนักงานการเกษตรเปิดอ่าน
     4302 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดอ่าน
     4301 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้เปิดอ่าน
     4203 เจ้าพนักงานพัสดุเปิดอ่าน
     4202 เจ้าพนักงานการคลังเปิดอ่าน
     4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเปิดอ่าน
     4103 เจ้าพนักงานเวชสติถิเปิดอ่าน
     4102 เจ้าพนักงานทะเบียนเปิดอ่าน
     4101 เจ้าพนักงานธุรการเปิดอ่าน
     3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดอ่าน
     3809 นักจัดการงานเทศกิจเปิดอ่าน
     3808 ภัณฑารักษ์เปิดอ่าน
     3807 นักพัฒนาการกีฬาเปิดอ่าน
     3806 นักสันทนาการเปิดอ่าน
     3805 นักวิชาการวัฒนธรรมเปิดอ่าน
     3804 บรรณารักษ์เปิดอ่าน
     3803 นักวิชาการศึกษาเปิดอ่าน
     3802 นักสังคมสงเคราะห์เปิดอ่าน
     3801 นักพัฒนาชุมชนเปิดอ่าน
     3707 นักจัดการงานช่างเปิดอ่าน
     3706 วิศวกรรมสุขาภิบาลเปิดอ่าน
     3705 วิศวกรไฟฟ้าเปิดอ่าน
     3704 วิศวกรเครื่องกลเปิดอ่าน
     3703 นักผังเมืองเปิดอ่าน
     3702 สถาปนิกเปิดอ่าน
     3701 วิศวกรโยธาเปิดอ่าน
     3615 นายแพทย์เปิดอ่าน
     3614 นายสัตวแพทย์เปิดอ่าน
     3613 ทันตแพทย์เปิดอ่าน
     3612 เภสัชกรเปิดอ่าน
     3611 นักรังสีการแพทย์เปิดอ่าน
     3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดอ่าน
     3609 นักเทคนิคการแพทย์เปิดอ่าน
     3608 นักโภชนาการเปิดอ่าน
     3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเปิดอ่าน
     3606 นักวิชาการสุขาภิบาลเปิดอ่าน
     3605 แพทย์แผนไทยเปิดอ่าน
     3604 นักอาชีวบำบัดเปิดอ่าน
     3603 นักกายภาพบำบัดเปิดอ่าน
     3602 พยาบาลวิชาชีพเปิดอ่าน
     3601 นักวิชาการสาธารณสุขเปิดอ่าน
     3501 นักวิทยาศาสตร์เปิดอ่าน
     3403 นักวิชาการสวนสาธารณะเปิดอ่าน
     3402 นักวิชาการประมงเปิดอ่าน
     3401 นักวิชาการเกษตรเปิดอ่าน
     3303 นักวิเทศสัมพันธ์เปิดอ่าน
     3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยวเปิดอ่าน
     3301 นักประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     3206 นักวิชาการพาณิชย์เปิดอ่าน
     3205 นักวิชาการตรวจสอบภายในเปิดอ่าน
     3204 นักวิชาการพัสดุเปิดอ่าน
     3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้เปิดอ่าน
     3202 นักวิชาการคลังเปิดอ่าน
     3201 นักวิชาการเงินและบัญชีเปิดอ่าน
     3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์เปิดอ่าน
     3105 นิติกรเปิดอ่าน
     3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตรเปิดอ่าน
     3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเปิดอ่าน
     3102 นักทรัพยากรบุคคลเปิดอ่าน
     3101 นักจัดการงานทั่วไปเปิดอ่าน
     2109 นักบริหารงานการเกษตรเปิดอ่าน
     2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาลเปิดอ่าน
     2107 นักบริหารงานการศึกษาเปิดอ่าน
     2106 นักบริหารงานประปาเปิดอ่าน
     2015 นักบริหารงานสวัสดิการสังคมเปิดอ่าน
     2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเปิดอ่าน
     2103 นักบริหารงานช่างเปิดอ่าน
     2102 นักบริหารงานคลังเปิดอ่าน
     2101 นักบริหารงานทั่วไปเปิดอ่าน
     1101 นักบริหารงานท้องถิ่นเปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 2728 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 พฤษภาคม 2567
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลสองชั้น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 3.215.186.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,970,996

รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
กิจการสภา
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
เทศบาลตำบลสองชั้น
164 หมู่ที่ 3 ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
Tel : 044-180200   Fax : 044-180201
Email : 5310307@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.