เครือข่ายของเรา

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
งานบริหารบุคคล
งานิติการ
ส่วนการคลัง
ส่วนงานพัสดุ
รวมลิงค์ต่างๆ
ข้อมูล ITA  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เทศบาลตำบลสองชั้น  ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน  โดยนายพิทยา  ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของทุกครัวเรือนในเขตตำบลสองชั้น ตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามนโยบายทีรัฐบาลกำหนด
ประชาสัมพันธ์ "ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว" โดย เทศบาลตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาลตำบลสองชั้น ได้ดำเนินกิจกรรม "ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว"ตามนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การจำหน่าย เพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชนสามารถนำสินค้ามาจำหน่าย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ประเภทของสินค้าและบริการในตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าหัตถกรรม สินค้า OTOP สินค้าที่ระลึก เสื้อผ้า หรือพันธุ์ไม้พื้นถิ่น (เน้นผลผลิตจากธรรมชาติ ผักอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย ที่ผลิตเองในชุมชน) โดยกำหนดทุกๆ วันศุกร์ บริเวณตลาดนัดหน้าองค์พระพุทธชัยมงคล ด้านข้างตลาดนัดคลองถม หากท่านใดสนใจที่จะนำสินค้ามาจำหน่ายในตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถมาแจ้งชื่อได้ผู้ใหญ่บ้านหรือแจ้งรายชื่อได้ที่กองสวัสดิการสังคม ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และหากท่านมีข้อสงสัยในรายละเอียดต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสองชั้น  
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสองชั้น ได้พาคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ตำบลสองชั้นเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันคนพิการสากลจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี 2566 ณ วันที่ 12 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเดอ ศิตา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 5 มกราคม 2567 นายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น กล่าวต้อนรับ นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ และนายอุทัย จิตสัตย์ นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้มอบหมวกกันน็อคให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสองชั้น ทั้ง 2 ศูนย์ เพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุ ในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%
วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลสองชั้นจัดพิธีเปิดโครงการการแข่งขันกีฬา "สองชั้นคัพ ครั้งที่ 12" โดยได้รับเกียรติจากนายคำเคลื่อน พณะชัย นายอำเภอกระสัง เป็นประธานในพิธีเปิด มีนางเยาวพรรณ พณะชัย นายกกิ่งกาชาดอำเภอกระสัง ดร.ณัฐนนท์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนในตำบลสองชั้น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ โดยมีนายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสองชั้น
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าพบนายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น พูดคุยหารือเรื่องโครงการอบรมการทำขนมเบเกอรีให้กับผู้พิการ และมอบหมวกกันน็อคให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสองชั้น ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านจอม ในโครงการเมาไม่ขับเพื่อรณรงค์การขับขี่ที่ปลอดภัย
วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสองชั้น ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณด้านหน้าสนามช้างอารีนา ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลสองชั้นร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายคำเคลื่อน พณะชัย นายอำเภอกระสัง เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทงตำบลสองชั้น ประจำปี ๒๕๖๖ นายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกระสัง และหัวหน้าส่วนราชการตำบลสองชั้น ร่วมเป็นเกียรติ เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในเขตตำบลสองชั้น โดยจัดให้มีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดนางนพมาศ และร่วมลอยกระทง ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศเทศบาลตำบลสองชั้น เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี ๒๕๖๗ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสองชั้น จะทำการสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗ จึงขอประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสองชั้นทราบและขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แก่เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนามของเทศบาลตำบลสองชั้น
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสองชั้น ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อขอรับงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยต่อไป
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ ๑๓ ต.ค. ๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี ประธานสภาเทศบาลตำบลสองชั้น พร้อมด้วย ข้าราชการ เทศบาลตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา ๘๙ วินาที เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ “วันนวมินทรมหาราช” ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
นายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น มอบหมายให้นายพรชัย ชัยชาญ รองนายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีนางเต็มใจ พรหมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลสองชั้น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสองชั้น
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลสองชั้น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเวลา ๑๗.๓๐ น. นายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น พร้อมด้วยคณะบุคลากรเทศบาลตำบลสองชั้น เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ (พุ่มทอง-พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอำเภอกระสัง
เทศบาลตำบลสองชั้น รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น นางเต็มใจ พรหมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลสองชั้น ให้การต้อนรับคณะทีมประเมิน โดยมีนางจันทร์เพ็ญ โสภณ ท้องอำเภอห้วยราช หัวหน้าทีมประเมิน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลตำบลสองชั้น ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอกระสัง
นายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตตำบลสองขั้น นางเต็มใจ พรหมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลสองชั้น และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณองค์พระพุทธชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
นายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น นางสาวปิยธิดา ประเสริฐศรี ประธานสภาเทศบาลตำบลสองชั้น คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสองชั้น ร่วมมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการในเขตพื้นที่ตำบลสองชั้น
เทศบาลตำบลสองชั้น ได้รับการสนับสนุนรถสามล้อมือโยกสำหรับคนพิการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพและเพิ่มความสามารถในการเคลื่อไหวของคนพิการในชีวิตประจำวัน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสองชั้น จำนวน 2 คัน

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 2728 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลสองชั้น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 34.236.134.129
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,634,173

รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
กิจการสภา
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
เทศบาลตำบลสองชั้น
164 หมู่ที่ 3 ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
Tel : 044-180200   Fax : 044-180201
Email : 5310307@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.