เครือข่ายของเรา

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
งานบริหารบุคคล
งานิติการ
ส่วนการคลัง
ส่วนงานพัสดุ
รวมลิงค์ต่างๆ
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     อำนาจหน้าที่ของเทศบาล 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล  

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

                                ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๗๙  แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ.๒๕๔๓  กำหนดไว้แจ้งชัด  ซึ่งอาจจำแนกที่มาของอำนาจหน้าที่ดังกล่าวได้คือ

                                ๑.  อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาลกำหนด

                                สามารถแบ่งแยกประเภทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลไว้เป็น  ๒  ส่วน  คือ  หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ  และอำนาจหน้าที่ที่เลือกปฏิบัติทั้งยังได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในฐานะต่างๆ  ดังนี้

                                ๑.๑  หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ  มาตรา  ๕๐,๕๓  และ  ๕๖

 

หน้าที่เทศบาล

บทที่ ๑
เทศบาลตำบล

มาตรา ๔๙*  (ยกเลิกทั้งมาตรา)

มาตรา ๕๐  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบล มีหน้าที่ต้องทำให้เขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

                                (๑)  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

                                (๒)  ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

                                (๓)  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                                (๔)  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

                                (๕)  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

                                (๖)  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

                                (๗)* ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

                                (๘)** บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                                (๙)** หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

มาตรา ๕๑***  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล  ดังต่อไปนี้

                                (๑)  ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

                                (๒)  ให้มีโรงฆ่าสัตว์

                                (๓)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

                                (๔)  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

                                (๕)  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

                                (๖)  ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

                                (๗)  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

                                (๘)  ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

                                (๙)  เทศพาณิชย์

 

บทที่ ๒
เทศบาลเมือง

มาตรา ๕๒*  (ยกเลิกทั้งมาตรา)

มาตรา ๕๓**  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมือง มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

                                (๑)  กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐

                                (๒)  ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

                                (๓)  ให้มีโรงฆ่าสัตว์

                                (๔)  ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้

                                (๕)  ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

                                (๖)  ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ

                                (๗)  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า  หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

                                (๘)  ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

มาตรา ๕๔*  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลเมือง  อาจจัดทำกิจการใดๆ  ในเขตเทศบาล  ดังต่อไปนี้

                                (๑)  ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

                                (๒)  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

                                (๓)  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

                                (๔)  ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก

                                (๕)  ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล

                                (๖)  ให้มีการสาธารณูปการ

                                (๗)  จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข

                                (๘)  จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา

                                (๙)  ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา

                                (๑๐)  ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ  สวนสัตว์  และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

                                (๑๑)  ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น

                                (๑๒)  ทศพาณิชย์

 

บทที่ ๓

เทศบาลนคร

ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 2324 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 กรกฎาคม 2567
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลสองชั้น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 21 คน
หมายเลข IP 44.192.94.177
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,673,868

รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
กิจการสภา
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
เทศบาลตำบลสองชั้น
ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
Tel : 044-180200   Fax : 044-180201
Email : songchantambon@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.